Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä vaihdot

Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle niin, etteivät vanhemmat kohtaa toisiaan. Näissä tilanteissa varsinainen tapaaminen sujuu tavallisesti toisen vanhemman kotioloissa, mutta ongelmia esiintyy lapsen hakemisessa tai tuomisessa. Vanhempien välit voivat olla niin tulehtuneet, että kohtaaminen ei ole mahdollista. Valvojan tehtävänä on varmistaa turvallinen ja rauhallinen vaihto niin, ettei lapsi joudu vanhempien välisten ristiriitojen keskelle.

Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan ja tukee lasta ja vanhempaa tarpeen mukaan. Valvojan ei kuitenkaan tarvitse olla jatkuvasti samassa tilassa lapsen ja vanhemman kanssa. Hän huolehtii tapaamisen alkamisesta ja päättymisestä ja seuraa tapaamisen kulkua. Valvojan tehtävänä on myös tukea lapsen ja vanhemman suhdetta sekä auttaa käytännön asioissa ja lapsen hoidossa. Valvottu tapaaminen on viimesijaisin järjestely. Siinä valvonta on intensiivisempää, koska valvoja on koko tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Valvonnan kohteena on myös vanhemman ja lapsen välinen puhe. Tapaamisessa käytetään tulkkia, jos valvoja ei ymmärrä vanhemman ja lapsen käyttämää kieltä. Koska tapaamisten valvonta puuttuu merkittävällä tavalla lapsen ja vanhemman yksityisyyden ja perhe-elämän suojaan, tapaamiset voidaan toteuttaa valvotusti vain, jos tapaamisten toteuttaminen tuettuina tai vaihtojen toteuttaminen valvottuina eivät riitä turvaamaan lapsen etua. Valvonta mahdollistaa turvallisen tapaamisen silloin, kun tapaamiseen liittyy jokin lapsen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kehitystä uhkaava tekijä.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 9 b § (Finlex) Sosiaalihuoltolaki 27 § (Finlex)

Ennen ensimmäistä tapaamista sovitaan palvelun tilaajan kanssa tapaamisen säännöt sekä arvioidaan mahdolliset riskitekijät. Työntekijän velvollisuus on keskeyttää tapaaminen, mikäli hän havaitsee tapaamisen aikana, ettei sovituista säännöistä pidetä kiinni, tai ettei tapaavan vanhemman toiminta ole lapsen edun mukaista. Työntekijän tehtävä on myös arvioida tapaavan vanhemman fyysinen ja henkinen tila ennen tapaamisen alkamista.

  • Tapaamiset toteutetaan Trespe Oy:n toimitiloissa Kotkan keskustassa, jonne juna-asemalta on 15 min. kävelymatka ja lähin bussipysäkki sijaitsee noin 300 metrin päässä. Tapaamiset on mahdollista hoitaa myös palvelun tilaajan osoittamassa paikassa.
  • Tapaamisilla on tarvittaessa pientä välipalaa palvelun tuottajan toimesta.
  • Jokaisesta tapaamisesta laaditaan raportti palvelun tilaajalle.
  • Tapaamiset mahdollisia myös iltaisin ja viikonloppuisin.