Vauvaperhetyö

Suomessa noin kuusi prosenttia odottavista äideistä on päihderiippuvaisia. Vuosittain 3000–6000 sikiön kehitys on vaarassa päihteiden takia. Pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia syntyy vuodessa noin 600. Erityisesti nuoret naiset käyttävät yhä enemmän päihteitä. Nykyään noin kolmasosa kaikista huumeiden käyttäjistä on naisia. Äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa. STT 18.11.2020

Käytännön arkeen viety vauvaperhetyö auttaa ja valmistaa vanhempia vauvan odottamiseen, syntymään ja ensimmäisiin vuosiin liittyviin suuriin elämänmuutoksiin. Taustalla voi olla vanhempien mielenterveyteen ja/ tai päihteisiin liittyviä ongelmia, jolloin vauvaperhetyö tarjoaa kotiin suunnattua konkreettista vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukea. Työskentelyssä tuetaan vanhempia päihteettömyyteen sekä vanhemmuuteen kasvamiseen heidän omassa toimintaympäristössään, yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa. Työskentely voi alkaa jo odotusaikana.

Työskentely voi alkaa myös synnytyksen ja esimerkiksi perhekuntoutusjakson jälkeisenä jatkotyöskentelynä ja kuntouksena. Työskentelyn tarkoituksena on tukea koko perhettä heidän uudessa elämäntilanteessaan. Työskentely on intensiivistä, säännöllistä ja se toteutetaan mies-/ naistyöparityöskentelynä.