Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilöpalvelu on lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolain mukaista tavoitteellista, suunnitelmallista ja kustannustehokasta toimintaa. Palvelu toteutetaan aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan yhteistyössä vanhempien ja viranomaisten kanssa. Työskentely on asiakkaan psykososiaalista tukea, omien voimavarojen hyödyntämistä ja vahvistamista.

Palvelu on suunnattu lapsille, nuorille ja erityisen tuen tarpeessa oleville aikuisille. Ammatillista tukihenkilötyötä käytetään esimerkiksi seuraaviin tarpeisiin:

  • sosiaalisten taitojen harjoitteleminen
  • koulunkäynnin tukeminen
  • laitossijoituksen ennaltaehkäisy
  • päihteettömän elämän tukeminen
  • asumisen, ammatin- ja työnhaun tukeminen
  • itsenäistymisen tukeminen
  • syrjäytymisen ehkäiseminen
  • harrastustoiminnan tukeminen
  • elämänhallinnan tukeminen