Sosiaalityön avuksi, luotettavasti, laadukkaasti, läpinäkyvästi

Trespe Oy Avohuollontuki tuottaa sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia palveluita. Olemme aloittaneet toimintamme vuonna 2014. Palveluihimme kuuluu muun muassa:
 • Ammatillinen tukihenkilötyö
 • Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö
 • Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö
 • Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä vaihdot
 • Jälkihuoltotyö
 • Päihdetyöskentely, päihdeperheet
 • Perhearviot
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Eläinavusteinen valmennus
 • Lastensuojelun edunvalvonta
 • Vauvaperhetyö

Toimintamme nojautuu lastensuojelun kokonaisvaltaiseen asiantuntemukseen. Noudatamme kaikessa toiminnassamme sosiaalialan ammattieettisiä ohjeita. Erityisvahvuutenamme on Kymenlaakson paikallistuntemus, hyvät alueelliset yhteistyöverkostot, pitkä työkokemus, joustavuus ja nopea mukautuminen muuttuviin tilanteisiin.