Perhearviointi

Perhearviointi on perheen voimavarojen, vahvuuksien ja tuen tarpeiden arviointimenetelmä. Menetelmässä työskentelyn tarkoituksena on kannustavassa ja tasa-arvoisessa ilmapiirissä mahdollistaa jokaisen perheenjäsenen äänen kuuluminen ja näin tutkia yhdessä koko perheen kanssa perheen arkea ja sen sujuvuutta, perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita sekä vanhemmuutta.

Työntekijän rooli on selkeästi jäsennellyn menetelmän ja sen sisältämien erilaisten perhetehtävien avulla lisätä perheen dialogisuutta ja sitä kautta perheen omaa ymmärrystä tilanteestaan. Tapaamiskertoja on tilanteesta riippuen keskimäärin kahdeksan ja työskentelyn kokonaiskesto 1-3kk.

Perhearviointimenetelmä sopii kaikenlaiseen perhetyöhön ja on laadukas menetelmä myös lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi. Arviointityö on sovellettavissa asiakkuuden eri vaiheisiin. Asiakkuuden alkaessa perhearvioinnilla saadaan selville mahdollisten tukitoimien tarve, mutta arviointityö sopii erinomaisesti myös tilanteeseen, jossa perheen asiakkuus on jo päättymässä tai vasta alkamassa. Työskentely tapahtuu pääasiassa asiakkaille luonnollisessa ympäristössä tai Trespe Oy:n toimitiloissa.

Perhearviointimenetelmä on jo itsessään perhettä kuntouttava prosessi.