Eläinavusteinen valmennus

Eläimiä käytetään terapia- ja valmennustyössä niiden myönteisen vaikutuksen vuoksi. Pelkkä eläimen läsnäolo rauhoittaa, tuo turvaa ja antaa tukea. 

Vaikkei eläimen kanssa voi puhua, sen kanssa kommunikoidaan kehon kielellä, mikä on aidompaa kuin puhuttu kieli. Lisäksi eläin suhtautuu jokaiseen ihmiseen tasa-arvoisesti, ei arvostele toisia esim. sosiaalisen aseman perusteella, eikä välitä siitä, onko ihmisellä jokin ruumiin tai mielen vamma.
(Lähde: Green Care Finland)

Eläinavusteisen valmennuksen ja terapian hyödyistä on useita tutkimuksia kaikenikäisten ihmisten kuntoutuksessa. Myös sosiaali- ja kasvatustyössä eläin voi toimia tehokkaana työparina ja saada ihmeitä aikaan esimerkiksi autististen lasten kanssa. Suomessa eläinavusteisuutta ei osata vieläkään hyödyntää tarpeeksi. Tästä syystä Suomessa eläinavusteisuus on vielä suhteellisen uusi kuntoutuksen muoto.
(Lähde: Yle.fi)