Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on asiakaslähtöistä, voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista keskittyä yksilön vahvuuksiin ja tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin.

Ratkaisukeskeisyydelle on tärkeää myös tunnistaa asiat, jotka toimivat. Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata. Voimavarakeskeisyys syntyy siitä, että toimivia asioita pyritään lisäämään ihmisen elämässä.

Terapiassa painotetaan ratkaisun löytämistä.

Ratkaisukeskeisyydessä ei ole oleellista, missä ja miten haasteet ovat syntyneet. Ratkaisukeskeisyydessä ajatukset suunnataan tulevaisuuteen. Vaikeuksien sijaan fokus on nykytilanteessa ja tulevaisuuden tavoitteissa. Painopistealueena on halutun muutoksen käynnistäminen.

Ratkaisukeskeiselle terapialle on ominaista se, että se keskittyy ratkaisuihin, ei niinkään itse ongelmaan ja sen syntyyn.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa autetaan löytämään polku kohti ratkaisua. Asiakkaan omien tavoitteiden määrittely korostuu ratkaisukeskeisyydessä. Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskustelu suunnataan siihen, mitä asiakas haluaa ja mikä asiakkaan mielestä tulisi olla toisin, jotta hän voisi kokea hyötyvänsä terapiasta. Ongelmakeskeisyys pyritään muuttamaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisyydeksi suuntaa malla keskustelu toivottuun tulokseen ja tavoitteisiin.

Terapiakäyntien määrä ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa on yleensä 1-20 käyntikertaa.

Terapian ei tarvitse aina olla pitkäkestoista. Lyhytterapia mielenterveyden tukihoitona on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua äkilliseen ongelmaan tai ongelmiin. Lyhytterapialla on selvä rakenne ja ennalta suunniteltu tapa työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii erinomaisesti esimerkiksi erilaisiin elämän mukanaan tuomiin haasteisiin ja kriiseihin